top of page

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOMARTIC Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wieliczce, ul. Sadowa 35, 32-020 Wieliczka.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie mailowe. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności pracownicy Administratora;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do  uzyskania odpowiedzi na zapytanie mailowe.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

9) Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od otrzymania od nas odpowiedzi. Każdy następny przesłany przez Pana/Panią mail przedłuża ten okres o kolejny miesiąc.

bottom of page