DomArtic

PPHU DomArtic
  ul. Na zjeździe 8
  30-527 Kraków

Zapraszamy
  Pon-Pt  9:00 - 17:00
Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innych godzinach lub w sobotę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Biuro:       012-357-11-18
                 pytania@domartic.pl
Budowy:   509 - 020 -574
Dane do przelewu.

Decyzja o warunkach zabudowy czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Przed rozpoczęciem rzeczywistej budowy domu konieczne jest pozyskanie wielu dokumentów. Jednym z nich jest wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeżeli nasza działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie musimy starać się o warunki zabudowy, z kolei w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Informację na ten temat możemy uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy, gdzie zakupić możemy wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki, na której planujemy budowę lub pobrać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, którą powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy:

 • wyrys z ewidencji gruntów, mapę sytuacyjno – wysokościową – uzyskane w Wydziale Geodezji,
 • kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem inwestycji,
 • opis lub koncepcję projektowanego budynku i sposobu zagospodarowania działki,
 • określenie zapotrzebowania na media typu: woda, kanalizacja, prąd i gaz,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Już na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i kompletowania wymaganych dokumentów należy zwrócić się do biura projektowego. Nasz specjalista pomoże przygotować Państwu odpowiednio wniosek, prawidłowo określając nazwę projektowanej inwestycji, jej zakres i kubaturę, przygotuje koncepcję budynku oraz zadba aby w przyszłości, na podstawie uzyskanych warunków zabudowy, można bez problemów uzyskać pozwolenie na budowę.

W decyzji o warunkach zabudowy i przeznaczeniu terenu otrzymamy następujące informacje:

 • czy na badanym terenie może być wybudowany dany rodzaj budynku np. mieszkalny, gospodarczy, użytkowy (np. sklep),
 • jaki budynek może być wybudowany (dopuszczalna powierzchnia, długość, szerokość, wysokość, intensywność zabudowy, rodzaj dachu, usytuowanie kalenicy względem drogi itp.),
 • w którym miejscu przebiega linia zabudowy,
 • w jaki sposób budynek będzie zaopatrywany w wodę, gaz, elektryczność, jak będą odprowadzanie ścieki, woda deszczowa,
 • jakie dokumenty należy posiadać, aby można się ubiegać o pozwolenie budowlane (np. badania geotechniczne, nadzór archeologiczny),
 • jakich dodatkowych formalności musimy dopełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę (pozwolenie wodno-prawne, wykonanie opinii geotechnicznej itp.).

Organ wydający decyzję w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania dołącza mapę obrazującą teren objęty decyzją.

Po uzyskaniu wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bądź decyzji o warunkach zabudowy – konieczne będzie przygotowanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych, w skali 1:500, sporządzonej przez geodetę. Równocześnie możemy zlecić w tym czasie geologowi wykonanie badań dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia.

 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację do naszego biura projektowego. Więcej na temat prac projektowych znajdziecie Państwo w zakładce biuro projektowe.

 

 

 

  Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.    


2010r © DomArtic
NIP:683-107-55-58